Eğitime Destek

OKYD EĞİTİM FONUNA KATKI
Köylülerimizden merhume Güllü Öztürk Arslan'ın ölümünün 40. Günü nedeniyle verilecek lokmanın maddi bedeli olan bir miktar nakit Divriği Ovacık Köyü Yardımlaşma Derneği eğitim bursu hesabına aktarılmıştır.
Göstermiş oldukları bu duyarlılıktan dolayı çocukları Filiz Gürsoy, Hatice Bitnel, Yeşim Demir, Yeliz Şahin ve Uğur Arslan'a derneğimiz yönetim kurulu olarak teşekkür ederiz.
Merhumenin Devr-i daim olsun. Işıklar içinde uyusun.
OKYD