Yarım Yüzyıllık Sevgi

  Yarım Yüzyıllık Sevgi

Divriği Ovacık Köyü Yardımlaşma Derneği.

 

                                                       DERNEĞİMİZİN TARİHÇESİ

     Anadolu insanının, köylerde yaşam şartlarının ağırlaşması sonucunda kentlere göç edip yaşam mücadelelerini buralarda sürdürmeye başlamalarıyla kent yaşamlarıda başlamıştır. Köyümüz insanı da göç kervanına katılarak İstanbul başta olmak üzere diğer kentlerde ve ülkelerde yaşam mücadelesine girişmiştir. Kent yaşamının getirdiği zorluklar sonucunda, toplumumuzda var olan dayanışma ve örgütlü toplum olma bilinci doğrultusunda 1964 yılında İstanbul da yaşayan köylülerimiz Ali Rıza Gürsoy (Şükrü oğlu), Veli Kaya (Mehmet Ali oğlu), Halil Kaya (Sait oğlu), Veli Kaya ( Yusuf oğlu), Sait Öztürk (Aziz oğlu), Hüseyin Şimşek (Ali oğlu), Mustafa Öztürk (Abdullah oğlu), Hasan Kaya (Muharrem oğlu), İbrahim Kaya (Hasan oğlu), Ahmet Gürsoy (Hasan oğlu), Emin Öztürk (Mustafa oğlu), Yusuf Özdamar (Hüseyin oğlu), Hasan Kaya (Mustafa oğlu), Gazi Şimşek (Süleyman oğlu), Cemal Özcan (Cemal oğlu), Behçet Öztürk (Aziz oğlu), Haydar Şimşek (Mehmet oğlu) ve Seyit Özcan (Halil oğlu) bir araya gelerek Ovacık Köyü Yardımlaşma Derneğini kurmuşlar. İşte bu hareket o dönemde insanlarda itici güç olmuş ve bir çok başarılı çalışma büyük özveri ve gayretin eseri olarak ortaya çıkmıştır.

     İlk yıllarını kentte yaşayan köylülerimizin dernek çatısı altında örgütlenmesini sağlama çabalarıyla geçiren derneğimiz bu örgütlenme sürecini tamamladıktan sonra sosyal etkinlikler düzenleyerek köylülerimizin bir biri ile kaynaşmasına öncülük etmiştir. 

     Kuruluş amacına uygun olarak köyümüzle ilişkilerini geliştirmiş, üyelerinin maddi katkıları ile köyümüzün haberleşme, içme suyu, köprü, yol bakımı, sokak aydınlatması,ağaçlandırma ve köyümüzün ortak malı olan okul binalarının onarım çalışmalarını yapmış ve yapmaktadır.

     Her sivil toplum örgütü gibi derneğimizin faaliyetleride 12 eylül 1980'de iktidara el koyan askeri yönetim tarafından durdurulmuştur. Ancak bu durağan süre derneğimiz açısından kısa sürede aşılmış ve derneğimiz örgütlü toplumumuz ve onun idealist yöneticileri tarafından yeniden faaliyet alanına döndürülmüştür.

     Derneğimiz, kiralık mekanlarda yürüttüğü çalışmalarını artık kendi malı olan bir mekanda gerçekleştirme ihtiyacı hissetmiş ve o dönemki yönetim kurulu tarafından 90'lı yıllarda ilk olarak Kağıthane'de bir yer satın alarak faaliyetlere burada devam etmiştir. Daha sonraki yönetim kurulu ise derneğimize Esenler'den bir mekan daha satın alarak faaliyetlerini buraya taşımıştır. Kentte yaşayan köylülerimiz bu mekanlarda bir araya gelerek köyümüz toplumunun sorunlarını tartışmakta, gençlerimiz zaman zaman tiyatro, saz kursu, folklör, dil kursu, gezi gibi etkinlikler düzenleyerek bir birlerini tanıma fırsatı bulabilmektedirler.

     Son dönemlerde ülkemizdeki siyasi idarelerin yaratmak istediği düşünmeyen, araştırmayan, sorgulamayan ve sadece kendini düşünen insan profili tüm toplumlarda olduğu gibi bizim toplumumuzu da etkilemiş ve derneğimizde bu süreçte bir güç kaybına uğramıştır. Ancak kent yaşamının giderek ağırlaşması ve birlikte getirmiş olduğu ayrışımlar, uzaklaşmalar ve yalnızlıkların bizim pek alışık olduğumuz bir durum olmadığından yola çıkarak derneğimiz yeniden yapılanma ve kurumsallaşma yolunda adımlar atma gayreti göstererek köyümüz toplumu ile arasında giderek zayıflayan bağları güçlendirmek, yeni yetişen gençlik ile derneğimiz arasında ilişki kurmak, gelişen kent yaşamı ile paralel olarak gençlerin taleplerine cevap vermek için bilişim teknolojisinden faydalanarak ve maddi olanakları çerçevesinde etkinlikler düzenleyerek geleceğe yönelik planlar yapmaktadır.

      Derneğimiz Ali Rıza Öztürk (Şükrü oğlu) / Kurucu Başkan, Veli Kaya (Mehmet Ali oğlu), Süleyman Gürsoy (Mehmet oğlu), İbrahim Şimşek (Sait oğlu), Kamber Gürsoy (Şükrü oğlu), Mehmet Ali Evcit (İsmail oğlu), Ahmet Kaya (Sabri oğlu), Mustafa Öztürk (N.Nusret oğlu), Hasan Korkmaz (İbrahim oğlu), İsmail Kaya (Mustaf oğlu), Ahmet Özdamar (Hüseyin oğlu), Mustafa Özcan (Selman oğlu), Süleyman Özdemir (Ali oğlu), Hüseyin Özcan (Selman oğlu), Metin Karaköcek (Mehmet oğlu), Ekrem Özcan (Süleyman oğlu), Gülsün Kaya (Hasan kızı), Veli şimşek (Hasan oğlu) ve tekrar Gülsün Kaya başkanlığında oluşan yönetim kurullarınca yönetilerek günümüze gelmiştir.

     Derneğimiz her zaman toplumumuzun geçmişten bu güne gelen ortak değerlerine sahip çıkarak kuruluş amacına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak sürdürmekte ve bir sivil toplum örgütü olarak köylülerimiz tarafından sahiplenip yoluna emin adımlarla devam etmektedir. 

 

Kuruluş amacına uygun olarak köyümüzle ilişkilerini geliştirmiş, üyelerinin maddi katkıları ile köyümüzün haberleşme, içme suyu, köprü, yol bakımı, sokak aydınlatması,ağaçlandırma ve köyümüzün ortak malı olan okul binalarının onarım çalışmalarını yapmış ve yapmaktadır.

Her sivil toplum örgütü gibi derneğimizin faaliyetleride 12 eylül 1980'de iktidara el koyan askeri yönetim tarafından durdurulmuştur. Ancak bu durağan süre derneğimiz açısından kısa sürede aşılmış ve derneğimiz örgütlü toplumumuz ve onun idealist yöneticileri tarafından yeniden faaliyet alanına döndürülmüştür.

Derneğimiz, kiralık mekanlarda yürüttüğü çalışmalarını artık kendi malı olan bir mekanda gerçekleştirme ihtiyacı hissetmiş ve o dönemki yönetim kurulu tarafından 90'lı yıllarda ilk olarak Kağıthane'de bir yer satın alarak faaliyetlere burada devam etmiştir. Daha sonraki yönetim kurulu ise derneğimize Esenler'den bir mekan daha satın alarak faaliyetlerini buraya taşımıştır. Kentte yaşayan köylülerimiz bu mekanlarda bir araya gelerek köyümüz toplumunun sorunlarını tartışmakta, gençlerimiz zaman zaman tiyatro, saz kursu, folklör, dil kursu, gezi gibi etkinlikler düzenleyerek bir birlerini tanıma fırsatı bulabilmektedirler.

Son dönemlerde ülkemizdeki siyasi idarelerin yaratmak istediği düşünmeyen, araştırmayan, sorgulamayan ve sadece kendini düşünen insan profili tüm toplumlarda olduğu gibi bizim toplumumuzu da etkilemiş ve derneğimizde bu süreçte bir güç kaybına uğramıştır. Ancak kent yaşamının giderek ağırlaşması ve birlikte getirmiş olduğu ayrışımlar, uzaklaşmalar ve yalnızlıkların bizim pek alışık olduğumuz bir durum olmadığından yola çıkarak derneğimiz yeniden yapılanma ve kurumsallaşma yolunda adımlar atma gayreti göstererek köyümüz toplumu ile arasında giderek zayıflayan bağları güçlendirmek, yeni yetişen gençlik ile derneğimiz arasında ilişki kurmak, gelişen kent yaşamı ile paralel olarak gençlerin taleplerine cevap vermek için bilişim teknolojisinden faydalanarak ve maddi olanakları çerçevesinde etkinlikler düzenleyerek geleceğe yönelik planlar yapmaktadır.

Derneğimiz her zaman toplumumuzun geçmişten bu güne gelen ortak değerlerine sahip çıkarak kuruluş amacına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak sürdürmekte ve bir sivil toplum örgütü olarak köylülerimiz tarafından sahiplenip yoluna emin adımlarla devam etmektedir. 

Derneğimiz Kurucu Başkanı Ali Rıza Gürsoy ile yapılan ve Derneğimizin kuruluş dönemine ışık tutat söyleşiyi olumak için tıklayınız.