OKYD Logosunun Tarihsel Yolculuğu

Konuyla ilgili fotoğraflar için tıklayınız...

       Divriği Ovacık Köyü Yardımlaşma Derneği 1964 yılında kurulmasına rağmen ilk yıllarında her hangi bir logo kullanmağı ilk logo çalışmasının
 İbrahim Şimşek Başkanlığında oluşan yönetim kurulu tarafından yaptırılıp ve kullanılmaya başlandığı tespit edilmiştir.

      Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Gürsoy ( Zeböğ Hasan oğlu ) derneğin logosu olması gerektiğini düşünerek bu konuyu Hayber Gürsoy'la yaptığı bir sohbette açar. Bunun üzerine ileriki günlerde Hayber Gürsoy çeşitli logo tasarımları hazırlmaya başlar. Bu çalışmalardan oluşan tasarımları kendi süzgecinden geçirek 3-4 tanesini yönetim kuruluna sunar ve mevcut yönetim kurulu bu gün de hala geçerli olan logomuzu Ovacık Köyü Yardımlaşma Derneği resmi logosu olarak onaylar.

      OKYD logosu çeşitli zamanlarda çıkan yayınlarda kullanılmış ve ilk olarak 2003 yılında bilgisayar ortamına taşınmıştır. Bu tarihten sonra tüm dernek resmi yazışmaları, afişleri ve bişilim alanlarıda sürekli olarak kullanılarak farkındalık yaratılmış v bilinirliliği artırılmıştır. Gelişen yazılım ve fotoğraf teknik uygulamaları ile özüne sadık kalınarak çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

     OKYD Logusun tasarımını yapan Sayın Hayber Gürsoy'un logonun çıkış noktası ve ne ifade ettiğine dair değerlendirmesini OKYD_BİG olarak sizler için edindik. 

 

          OKYD LOGOSU

       Sanayileşme olgusuyla birlikte doğan işgücü açığını kapamak üzere köyden kente 1950lerde başlayan ve 1970lerde hızlanan göç akınıyla birlikte kentlerin çehresi giderek değişmeye başladı. Merkezi iktidarlar, merkezi otorite göçle gelen sorunları; plansız ve çarpık yapılaşmayı önceden görüp önlem almadı. Sonuç olarak plansız ve çarpık bir kentleşme ortaya çıktı.

      Dün köy nüfusu çoğunlukta iken bugün kent içinde köy nüfusu yine çoğunlukta oldu.Köylü kentleşmeden aynı özelliklerini koruyarak günümüze kadar geldi. Köyler yer değiştirdi, kentlerin içinde köy oldu. Kente entegre olamadı.  Kentlerde kolonileştiler, içine kapanık, kente karşı muhafazakar yapısını koruyan bir savunma refleksi ile bir arada ‘bozulmadan’ yaşama arzusunun bir ürünü olarak köy dernekleri ortaya çıktı. Bu süreç kent içinde köy olma, kendi arasında dayanışma ve köyle olan ilişkiyi sağlama, varlığını sürdürme ihtiyacı v.s. şeklinde gelişti.

      Köy dernekleri köylülüğü yaşama ve sürdürme ısrarıyla kentleşme, kent olanaklarından yararlanma, kent bilinci yaratmayı hedefleyen bir misyon, bir görev edinmekten uzaktılar.

      Gecekondu ile kendine kentte yer bulan işgücü; sokaklarını, mahallesini inşa etti. Emek verdi; çamurun, tozun, elektrik, su ve yolun v.s. kahrını çekti, bir yaşam mücadelesi verdi. Ama ‘işgalci’ olarak tanımlanmaktan kendini kurtaramadı. Şimdi mahallesi kentsel dönüşüm tehdidi ile karşı karşıya. Onu kent merkezlerinden kentin dışına bir sürgün bekliyor.

     Ovacık Köyü Yardımlaşma Derneği (OKYD) bu ortamda bir farklılaşma gösterdi. Bir farkındalık yarattı. Kendini sıradan bir köy derneği, bir dayanışma derneği olmaktan çıkardı.Kentlilik bilinci yaratma çabası içine girdi. Bir gerçeklik olarak insanların kentte yaşandığını, kent üretimine katkı sunduğu ve bundan payını alması gerektiğini; köyü kente taşımak yerine, kente sahip çıkma ve kenti köye taşıma, kent olanaklarında yararlanma yolunu seçti.

      OKYD logosu bize ne anlatıyor?

      Ovacık Köyü Yardımlaşma Derneği logo çalışması yukarıda kısaca anlatılan ortamın bir ürünü oldu. OKYD logosu köylülüğü ifade eden bir grafik yapısına sahiptir. Kentleşme ile olan temas yansımamış ve kenti içselleştirememiştir ama …

      Logo, OKYD harflerini içinde gizleyen; köylülüğün tarımla olan ilişkisini vurgulayan bir baş üzerinde yükselen bir başak figürü, dayanışmayı ve kucaklamayı ifade eden; kollarıyla daireyi sımsıkı kavrayan bir köylü ve bu köylü figürünün önünde kentlerde de çoğunluğu sembolize eden deniz, denize yansıyan gölgesiyle kendini hissettiren  bir olguya işaret ediyor.

    Emeği geçen herkese teşekkür ve saygılarımla…

         Hayber Gürsoy